Архив трансляций фестиваля Садху-санга 2015:


Открытие фестиваля - 09.09.2015 Мангала арати - 10.09.2015 Е.С. Индрадьюмна Свами - Чайтанья Чаритамрита Ади-лила 2.2 - 10.09.2015 Е.С. Шачинандана Свами - 10.09.2015 Е.С. Бхакти Вишрамбха Мадхава Свами - 10.09.2015 Е.С. Прахладананда Свами - 10.09.2015 Е.С. Бхактивайбхава Свами - 10.09.2015 Е.С. Индрадьюмна Свами - Киртан, Инициация - 10.09.2015 Е.М. Махадьюти прабху - 10.09.2015 Е.М. Патита Павана прабху - 10.09.2015 Е.С. Бхакти Чайтанья Госвами - 10.09.2015 Е.С. Девамрита Свами - 10.09.2015 Вечерний киртан - 10.09.2015
11.09.2015 Мангала арати - 11.09.2015 Е.С. Девамрита Свами - Чайтанья Чаритамрита Ади-лила 7.25 - 11.09.2015 Е.С. Шачинандана Свами - 11.09.2015 Е.С. Прахладананда Свами - 11.09.2015 Е.С. Бхактивайбхава Свами - 11.09.2015 Е.С. Бхакти Вигьяна Госвами - 11.09.2015 Е.М. Патита Павана прабху - 11.09.2015 Е.С. Бхакти Чайтанья Свами - 11.09.2015 Е.С. Девамрита Свами - 11.09.2015 Культурная программа - 11.09.2015 Вечерний киртан, посвящённый памяти Е.С. Бхакти Тиртха Махараджа - 11.09.2015
12.09.2015 Мангала арати - 12.09.2015 Е.С. Шачинандана Свами - Чайтанья Чаритамрита - 12.09.2015 Е.С. Шачинандана Свами - 12.09.2015 Е.С. Бхакти Вишрамбха Мадхава Свами - 12.09.2015 Е.С. Прахладананда Свами - 12.09.2015 Е.С. Бхактивайбхава Свами - 12.09.2015 Е.С. Бхакти Вигьяна Госвами - 12.09.2015 Е.С. Даянанда Свами - 12.09.2015 Е.С. Ниранджана Свами - 12.09.2015 Е.М. Патита Павана прабху - 12.09.2015 Ягья - 12.09.2015 Е.М. Чайтанья Чандра Чаран прабху - 12.09.2015 Е.С. Бхакти Чайтанья Свами - 12.09.2015 Е.С. Девамрита Свами - 12.09.2015 Культурная программа - 12.09.2015 Вечерний киртан, посвящённый памяти Е.С. Бхакти Тиртха Махараджа - 12.09.2015
13.09.2015 Мангала арати - 13.09.2015 Е.С. Ниранджана Свами - Чайтанья Чаритамрита - 13.09.2015 Е.С. Шачинандана Свами - 13.09.2015 Е.С. Прахладананда Свами - 13.09.2015 Е.С. Бхактивайбхава Свами - 13.09.2015 Е.С. Бхакти Вигьяна Госвами - 13.09.2015 Е.С. Ниранджана Свами - 13.09.2015 Е.М. Патита Павана прабху - 13.09.2015 Е.С. Бхакти Чайтанья Свами - 13.09.2015 Е.С. Девамрита Свами - 13.09.2015 лекция Е.С. Девамрита Свами - 13.09.2015 инициация Культурная программа - 13.09.2015 Вечерний киртан - 13.09.2015
14.09.2015 Мангала арати - 14.09.2015 Е.С. Бхакти Чайтанья Свами - Чайтанья Чаритамрита - 14.09.2015 Е.С. Ниранджана Свами - 14.09.2015 Е.С. Бхактивайбхава Свами - 14.09.2015 Е.С. Бхакти Вигьяна Госвами - 14.09.2015 Е.С. Бхакти Вигьяна Госвами - 14.09.2015 Даршан, ответы на вопросы Е.С. Бхакти Ананта Кришна Госвами - 14.09.2015 Е.С. Бхакти Вишрамбха Мадхава Свами - 14.09.2015 Е.М. Патита Павана прабху - 14.09.2015 Е.С. Бхакти Чайтанья Свами - 14.09.2015 Культурная программа - 14.09.2015 Вечерний киртан - 14.09.2015
15.09.2015 Е.С. Бхактивайбхава - Чайтанья Чаритамрита - 15.09.2015 Инициация - 15.09.2015 Е.С. Прахладананда Свами - 15.09.2015 Е.С. Бхакти Чайтанья Свами - 15.09.2015 Даршан Е.М. Патита Павана прабху - 15.09.2015 Е.М. Ната прабху - 15.09.2015 - семинар Е.М. Аударья Дхама прабху - 15.09.2015 Е.С. Бхакти Вигьяна Госвами - 15.09.2015 Закрытие фестиваля, вечерний киртан - 15.09.2015
16.09.2015 Е.С. Прахладананда Свами - Чайтанья Чаритамрита - 16.09.2015